Adiwiyata 3 Adiwiyata 2 Adiwiyata 1

HARI JADI KOTA BLITAR KE 112