PPDB 2019 Adiwiyata 3 Adiwiyata 2

Guru


Abdul Hadi, S.Pd

Abdul Hadi, S.Pd

Guru Ekonomi / Waka Ur Sarana Prasarana
Agus Slamet Daroini, S.Pd

Agus Slamet Daroini, S.Pd

Guru Geografi
Badriyah Al. SM S.Pd

Badriyah Al. SM S.Pd

Guru Bahasa Jepang
Budi Saptono,S.Si

Budi Saptono,S.Si

Guru Biologi
Dra. Hj. Indun Mindarisati

Dra. Hj. Indun Mindarisati

Guru Biologi
Dra. Hj. Mindartiningsih, M.Pd

Dra. Hj. Mindartiningsih, M.Pd

Guru Ekonomi
Dra. Kustriwati

Dra. Kustriwati

Guru Kimia
Dra. Nunuk Wahyuning Prianti

Dra. Nunuk Wahyuning Prianti

Guru Sosiologi
Dra. Wiwik Sulistyowati

Dra. Wiwik Sulistyowati

Guru Kimia
Drs. H. Budi Harsono, M.Pd

Drs. H. Budi Harsono, M.Pd

Guru Geografi / Waka Ur Kesiswaan
Drs. Moh. Thohir

Drs. Moh. Thohir

Guru Pendidikan Agama Islam
Dwi Irawati, S.Pd

Dwi Irawati, S.Pd

Guru Sejarah
Eko Wijanarko, S.Pd

Eko Wijanarko, S.Pd

Guru Olahraga
Endang Setyowati, S.Pd

Endang Setyowati, S.Pd

Guru Biologi
Eny Sularsih, S.Pd

Eny Sularsih, S.Pd

Guru Matematika
Hakim Shobri, S.Pd

Hakim Shobri, S.Pd

Guru Bahasa Indonesia
Indiana Yuliatiningsih, S.Pd

Indiana Yuliatiningsih, S.Pd

Guru Bahasa Inggris
Isty Retno, S.Pd

Isty Retno, S.Pd

Guru Matematika
Markus Agustinus, S.Th

Markus Agustinus, S.Th

Guru Pendidikan Agama Kristen
Mei Riyana Sari, S.Pd

Mei Riyana Sari, S.Pd

Bimbingan Konseling
Nasidatul Laily,S.Psi

Nasidatul Laily,S.Psi

Bimbingan Konseling
Risto Prasetyo, S.Sos

Risto Prasetyo, S.Sos

Guru Sosiologi
Rudy Hartono,S.Pd, M.Pd

Rudy Hartono,S.Pd, M.Pd

Guru Bahasa Inggris/ Kepala SMA Negeri 3 Blitar
Sri Mei Rahayu, S.Pd

Sri Mei Rahayu, S.Pd

Guru Seni Budaya
Sri Rahayu, S.Ag

Sri Rahayu, S.Ag

Guru Pendidikan Agama Katolik
Sri Wahyuni, S.Pd

Sri Wahyuni, S.Pd

Guru Fisika
Sri Wingarti,S.Pd

Sri Wingarti,S.Pd

Guru Pendidikan Kewarganegaraan
Sulistyo Lestari, S.Pd

Sulistyo Lestari, S.Pd

Guru Fisika
Susilorini, S.Pd

Susilorini, S.Pd

Guru Bahasa Indonesia
Syaiful Anam, S.T

Syaiful Anam, S.T

Guru TIK
Tatiek Ismiasri, S.Pd, M.Pd

Tatiek Ismiasri, S.Pd, M.Pd

Guru Matematika / Waka Ur Kurikulum
Tomy Gumilar, S.S, M.Pd

Tomy Gumilar, S.S, M.Pd

Guru Bahasa Inggris
Winarno,S.Pd

Winarno,S.Pd

Bimbingan Konseling
Yuli Widiastuti, S.Pd

Yuli Widiastuti, S.Pd

Guru Seni Budaya
Yullyana Hesti Purnamasari, S.Pd

Yullyana Hesti Purnamasari, S.Pd

Guru Bahasa Inggris